امروز رفته بودم لوازم التحریری یه چیز کاوایی اکتشاف کردم 

یه زنگوله ی کوچولو و کاوایی با طرح گربه ! 

میته کوداسای ! 

شبیه نیانکو سنسه اس !


بدون هیچ دلیل خاصی دو تا خریدم 

اینم از عادتای اوتاکوییه که از هر چیزی که دوست دارند چند تا می خرن 


پ.ن. چرا همیشه ی خدا سیستم بانک ها قطعه ؟ 

تو این سرما این همه راهو رفتم و هیچی به هیچی !