خب ... خوشبختانه مشکل حل شد ! 

مشکل از خود بیان بود ..

الان دوباره آمار ها برگشته و مشکلی نداره

... و این بلاگ به زندگیش ادامه خواهد داد ! ⁦;)⁩